НАРЕДБА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - Бургас - Информация за Бургас, Новини от Бургас. Bourgas,  Burgas www.bourgas.org
 
   Начало  Начало       Екипът  Екипът       Уеб дизайн Бургас  Уеб дизайн Бургас    Bourgas.Org in English language  English           056 / 82 63 25
    Всеки ден

  Бургас новини
    Култура и изкуство
    Бизнес
    Маневра
    Крими
    Политика
    Новини от Бургас
    Арт Изложби
    Вашето мнение
  Bourgas.Org
  Онлайн магазин за спално бельо  Онлайн магазин за спално бельо
  Бургас  Бургас
  Фото-галерия  Фото-галерия
  Уеб директория  Уеб директория
  Град БУРГАС  Град БУРГАС
  Web catalogue  Web catalogue
  Малки Обяви  Малки Обяви
  Заведения  Заведения
  Театър програма  Театър програма
  Опера програма  Опера програма
  Бургас
  Обяви от Бургас  Обяви от Бургас
  Бургаските езера  Бургаските езера
  Никулден  Никулден
  Черно море  Черно море
  България числа  България числа
  Община Бургас  Община Бургас
  Област  Област
  Бургазлии  Бургазлии
  Селища  Селища
  История  История
  География  География
  Кметски екип  Кметски екип
  Култура
  Школи по изкуства  Школи по изкуства
  БургасФото.com  БургасФото.com
  Изложби в Бургас  Изложби в Бургас
  Бургас Арт  Бургас Арт
  Археология  Археология
  Арт галерии  Арт галерии
  Музиканти  Музиканти
  Музеи  Музеи
  Маневра  Маневра
  Опера Бургас  Опера Бургас
  Поети  Поети
  Проза в Бургас  Проза в Бургас
  Танцово изкуство  Танцово изкуство
  Театър  Театър
  Традиции  Традиции
  Художници  Художници
  Клубове  Клубове
  Кино  Кино
  Православен календар  Православен календар
  Бизнес
  Партии в Бургас  Партии в Бургас
  Магазини в Бургас  Магазини в Бургас
  Архиви  Архиви
  Бизнес в БУРГАС  Бизнес в БУРГАС
  Услуги в Бургас  Услуги в Бургас
  Съсловия  Съсловия
  Web design  Web design
  Фирми в Бургас  Фирми в Бургас
  Институции  Институции
  Морски бизнес  Морски бизнес
  Избори 2009  Избори 2009
  Банки, кредити  Банки, кредити
  Транспорт  Транспорт
  Кметовете  Кметовете
  Общински Съвет  Общински Съвет
  ИЗБОРИ 2007  ИЗБОРИ 2007
  Приятели
    Онлайн застраховане, застраховки имущество и медицински застраховки
    Подборка
    Хотели в България
    Любовен хороскоп
    Майсторите.com
    Банери
    GrozenGrad.com
    Стара Загора
    Обяви от Бургас
    Снимки - архивна
    В ЦЕЛТА архивна
    МУЗИКА - архивна
    Bourgas News
    Amam.bg
    Company Index
    Electron.bg
    Монтана
    Moreto.net
    Сандански
RSS емисия с последните новини

[ Форум Бургас ] [ Добави сайт ] [ Добави обява ] [ Добави хотел ] [ Добави екскурзия или круиз ] [ Добави снимка ] [ Блог ]


Новините от днес  Архив новини  Предстоящи събития  Последно от Форума
Най-четеното за това денонощие:        В новини    В справочника 
Най-четеното за последните 30 дни:    В новини    В справочника 
НАРЕДБА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 31.07.2007 г. ПМС № 174 от 23.07.2007 г.
Обн. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (МВР).

 

Чл. 2. Ведомственият жилищен фонд на МВР се образува от налични, новопостроени и придобити по друг ред жилища, ателиета и гаражи, както и общежития.

 

Чл. 3. Ведомственият жилищен фонд на МВР служи за задоволяване на жилищните, професионалните и здравните нужди на служителите на МВР и на семействата на служители, загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

 

Чл. 4. (1) Жилищата от ведомствения жилищен фонд на МВР по своето предназначение са:

1. жилища за отдаване под наем;

2. служебни жилища;

3. резервни жилища;

4. жилищни помещения в общежития.

(2) Министърът на вътрешните работи по предложение на директора на дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" (МТОСО) на МВР утвърждава със заповед статута на жилищата.

 

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОДАЖБА И ЗАМЯНА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МВР

Раздел I.
Продажба на имоти от ведомствения жилищен фонд

Чл. 5. (1) Разпореждането с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на МВР се осъществява от министъра на вътрешните работи.

(2) Министърът на вътрешните работи се подпомага от:

1. назначена с негова заповед комисия по разпореждане с ведомствените недвижими имоти към дирекция МТОСО;

2. жилищни комисии, назначени със заповед на ръководителите на структурните звена на МВР по чл. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

 

Чл. 6. (1) Право на закупуване на жилища от ведомствения жилищен фонд на МВР имат настанени в тях:

1. служители, работили не по-малко от 3 години в системата на МВР;

2. членове на семейства на държавни служители, загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения - при условията по т. 1;

3. държавни служители, освободени от служба на основание чл. 245, ал. 1, т. 1 - 3 ЗМВР;

4. членове на семейството на починал служител, ако са живели в жилището на правно основание не по-малко от 5 години;

5. лица, работили по трудово правоотношение, прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда.

(2) Лицата по ал. 1 могат да закупят само едно жилище от ведомствения жилищен фонд на МВР през целия срок на служба в министерството, ако по време на службата в МВР служителят не е закупувал друго жилище от фонда на министерството.

 

Чл. 7. Продажбата на ведомствени жилища се извършва при спазване на условията по чл. 71 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г.).

 

Чл. 8. Продажбата на ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд се извършва на настанени в тях служители на МВР, прослужили в системата не по-малко от 3 години, ако към датата на подаването на молбата за закупуване отговарят на условията по чл. 78 ППЗДС.

 

Чл. 9. (1) Процедурата за продажба на жилища, ателиета и гаражи започва с молба за закупуване до министъра на вътрешните работи, подадена от правоимащите лица, отговарящи на условията по чл. 71 и 78 ППЗДС, чрез жилищните комисии по чл. 5, ал. 2, т. 2.

(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат:

1. заповед за настаняване;

2. удостоверение за прослужено време и трудов стаж в МВР, издадено от дирекция "Човешки ресурси";

3. декларация за гражданско, семейно и имотно състояние и за обстоятелствата по чл. 71 и 78 ППЗДС.

(3) Подадените молби заедно с приложените документи се изпращат на комисията по чл. 5, ал. 2, т. 1.

 

Чл. 10. (1) Постъпилите молби се разглеждат от комисията по чл. 5, ал. 2, т. 1 в едномесечен срок. Комисията дава становище по тяхната законосъобразност.

(2) Въз основа на становището на комисията министърът на вътрешните работи издава заповед за извършване на продажбата. В заповедта се посочват купувачът, описание на имота, припадащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавна земя, цената и други дължими плащания и допълнителни условия.

(3) Заповедта по ал. 1 се връчва на купувача по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

 

Чл. 11. (1) След връчване на заповедта по чл. 10, ал. 1 купувачът е длъжен в едномесечен срок да извърши плащанията.

(2) Ако в срока по ал. 1 не се извърши плащането, счита се, че купувачът се е отказал, и преписката се прекратява.

(3) Когато цената на имота се покрива със заемни средства от кредитна институция, купувачът е длъжен в 7-дневен срок от връчването на заповедта да уведоми писмено дирекция МТОСО, която изпраща на кредитната институция необходимите документи за сключване на договор за кредит.

 

Чл. 12. (1) Въз основа на представените от купувача документи за извършено плащане дирекция МТОСО изготвя в едномесечен срок договор за покупко-продажба в 3 екземпляра.

(2) Договорът за покупко-продажба се подписва от министъра на вътрешните работи и от купувача и влиза в сила от датата на сключването му.

(3) Трите подписани екземпляра от договора за продажба се вписват за сметка на купувача в службата по вписванията по местонахождението на имота.

(4) Вписаният договор се предоставя на ведомството за отписване от актовите книги на имотите.

 

Раздел II.
Замяна на имоти от ведомствения жилищен фонд

Чл. 13. Замяна на ведомствени жилища, ателиета и гаражи с такива - собственост на граждани или юридически лица, се извършва по изключение, когато това е необходимо за служебни нужди.

 

Чл. 14. (1) Замяната на ведомствени жилища, ателиета и гаражи по чл. 13 се извършва от министъра на вътрешните работи със заповед по реда на чл. 15 и 16.

(2) Замяната на имотите се извършва по цени не по-ниски от данъчната оценка на имотите.

(3) При разлика в цените на заменяните имоти се прилагат правилата на чл. 63, ал. 4 и 5 ППЗДС.

 

Чл. 15. (1) Процедурата по замяна започва въз основа на молба, подадена от заинтересуваните лица чрез директора на дирекция МТОСО до министъра на вътрешните работи.

(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат:

1. документ за собственост;

2. удостоверение за прослужено време и трудов стаж, издадено от дирекция "Човешки ресурси";

3. удостоверение от службата по вписванията по местонахождението на имота на служителя, че той не е обременен с тежести.

(3) Молбата се разглежда от комисията по чл. 5, ал. 2, т. 1, която изготвя становище до министъра на вътрешните работи по законосъобразността на предлаганата замяна и изготвя проект на заповед за замяна.

(4) При необходимост комисията може да изисква допълнителни документи.

 

Чл. 16. (1) Когато не са налице законови пречки, министърът на вътрешните работи преценява целесъобразността на предложената замяна и подписва заповед или отказва извършването на замяната. В заповедта се посочват: другият заменител; описание на имотите и документите, удостоверяващи правото на собственост; цените и разликата в стойността на имотите; начинът на плащанията; размерът на дължимите данъци и режийни разноски.

(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на другия заменител по реда на ГПК.

(3) Всички дължими плащания, в т. ч. разликата в цената, се плащат в едномесечен срок. Когато цената на ведомственото жилище е по-ниска, разликата се изплаща на другия заменител по банков път.

(4) Въз основа на заповедта и представените документи за извършени плащания се сключва договор за замяна.

(5) Договорът за замяна се предоставя на заменителя за вписване в съответната служба по вписванията за сметка на заменителя - приобретател на ведомствения имот. Вписаният договор се предоставя на ведомството за отписване от актовите книги на имотите.

 

Чл. 17. (1) Разпореждането с имоти от ведомствения жилищен фонд се извършва въз основа на оценка.

(2) Оценката на имотите се извършва в едномесечен срок от подаване на молбата в дирекция МТОСО - сектор "Държавна собственост и търговски дружества", като данъчната оценка на имота се завишава с коефициент, определен със заповед на министъра на вътрешните работи.

(3) За определената оценка се изготвя протокол, който се съобщава на заинтересуваните по реда на ГПК.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 53 от Закона за държавната собственост.

 

§ 2. Незавършените производства по продажба и замяна на жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на МВР се довършват по досегашния ред.

 

§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава заместник-министърът на вътрешните работи, в чиито правомощия е управлението и разпореждането с недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени на министерството.

 

§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на главния секретар на Министерството на вътрешните работи.

01.08.2007 07:43
Ключови думи:
Bookmark and Share Subscribe
5061 0 Добави коментар
   Няма коментари към тази новина

Новини с подобна тематика
Строителството върху 1000 дка в Иракли е разрешено
Върху 1000 дка от местността Иракли-Емине ще може да се строи след 4 август 2007 г., когато изтича миналогодишната ...
текст на новината
В Ахелой се строи комплекс в средиземноморски стил
 Нов представителен ваканционен комплекс с апартаменти за сезонно обитаване се строи в Ахелой. ...
текст на новината
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ОБН., ДВ, БР. 64 ОТ 1998 Г.)
В сила от 31.07.2007 г. Обн. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г.МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: § 1. В преходните и заключителните ...
текст на новината
Продажбите на жилища са се увеличили четири пъти
Четири пъти са скочили сделките със стари апартаменти през летните месеци в сравнение с миналата година. ...
текст на новината
1 |

 Бързо Търсене

Bourgas.org Новини
В сайта
    Днес е 07.12.2022 часа
    
  Категории новини
 
·  Новини от Царево

·  Новини от София

·  Новини от Варна

·  Новини от Пловдив

·  НДСВ

·  ДСБ, Синя Коалиция

·  Лидер, Новото време

·  АТАКА

·  Зелените

·  ГЕРБ

·  БСП

·  ПР Публикации

·  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

·  Община Бургас

·  РЕФЕРЕНДУМ 2008

·  Вестник КОМПАС

·  Черноморски Фар

·  Преглед на печата

·  Вашето мнение

·  Вестник ФАКТОР

·  Архитектура

·  Новини от Бургас

·  Дезинформация

·  Новини от Созопол

·  Новини от Несебър

·  Новини от Поморие

·  Новини от България

·  Новини от света

·  В ЦЕЛТА, с Марко Бонев

·  Мисъли, с Петър генчев

·  Култура и изкуство

·  Традиции и обичаи

·  Арт Изложби

·  Институции

·  Бизнес

·  Туризъм

·  Недвижими имоти

·  Политика

·  Екология, Здравеопазване

·  Образование

·  Хора

·  Технологии

·  Наука

·  Спорт

·  Работа

·  Крими

·  Православен календар

·  Сноби

·  Bourgas.Org Представя

·  Маневра

·  Избори

  Услуги в Интернет
 
  ·  намерих точка ком

  ·  Държавен вестник

  ·  Електронен портал за административни услуги

  ·  Окръжен съд

  ·  Летище Бургас

  ·  Порт Бургас

  ·  E-mail to SMS

  ·  ВИК Бургас

  ·  Bourgas.Net

  Архив новини

«      декември 2022      »   
По
Вт
Ср
Че
Пе
Съ
Не
48
28
29
30
01
02
03
04
49
05
06
07
08
09
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
1
01
2
3
4
5
6
7
8


  Анкета
Къде пазарувам най-често
в кварталния супермаркет
във фирмените магазинчета наоколо
в БИЛЛА
в МЕТРО
в PLUS
в супермаркет ЕВРОПА
където падне

Виж резултатите

bourgas@abv.bg
office@bourgas.org
development@bourgas.org
Bourgas.org Team
Phones:
+359 888 305968
+359 888 856618
Office:
+359 56 845239
ICQ #: 70055985
Skype Me™!


Абонамент
Име:

E-mail:


Твоите безплатни обяви
Фирми каталог

      1998-2008 Copyright Bourgas.Org     Права и собственост     Реклама в Bourgas.org     Контакти     Бургас     Варна     Уеб дизайн Бургас

curved-stepdown